Trong phòng chờ với Bác sĩ Wynn - Tập 1 (Paperback)

Trong phòng chờ với Bác sĩ Wynn - Tập 1 By Pgs Bs Huynh Wynn Tran Cover Image

Trong phòng chờ với Bác sĩ Wynn - Tập 1 (Paperback)

$23.98


Usually Arrives in Store in 1-5 Days
(This book cannot be returned.)

BẠN TỰ HỎI NHỤY HOA NGHỆ T Y c chữa được ung thư?

Bạn thắc mắc m nh n n bổ sung vitamin như thế n o l đủ?

Bạn nghe n i phải giải độc gan mới tốt cho cơ thể?

... ...

v h ng ng n c u "nghe n i" kh c, c thể bạn đang thắc mắc nhưng chưa biết n n t m hiểu th ng tin ở đ u mới đ ng.

Cuốn's ch Trong ph ng chờ với BS Wynn sẽ gi p bạn trả lời một phần những thắc mắc n y, dựa tr n c c khuyến c o khoa học, c c kết quả nghi n cứu v phương ph p chữa trị mới nhất từ Hoa Kỳ.

Ngo i ra,'s ch cũng sẽ gi p bạn h nh dung những c u hỏi đơn giản về sức khỏe khi gặp b c sĩ, gi p bạn nhận ra những thời điểm m nh cần phải đi thăm kh m, thuốc n o hay phương ph p n o c bằng chứng khoa học đ ng tin cậy. Qua c ch viết đơn giản, dễ hiểu,'s ch cũng sẽ cung cấp kiến thức, th ng tin, gi p bạn tự chăm's c cơ thể m nh tốt hơn qua việc hiểu biết th m về c c bệnh thường gặp. Dưới mỗi b i viết đều đ nh k m link tham khảo, tr ch dẫn khoa học c căn cứ, đ y cũng l c ch để bạn l m quen với việc tự t m hiểu th ng tin ch nh thống, thay v tin theo c c b i viết tr i nổi kh c tr n mạng x hội hoặc chỉ "nghe n i".

L c c n b , khi t i theo ba t i đi kh m bệnh tại S i G n, ngồi chồm hổm b n ngo i h nh lang ph ng kh m của b c sĩ, t i ước g c cuốn's ch n o đ đọc để biết th m về bệnh, để biết m nh n n hỏi những g khi l t nữa v o gặp b c sĩ, v để... giết thời gian.

V vậy, t i quyết định xuất bản cuốn's ch n y, l tập hợp những b i viết tr n trang Facebook của t i trong nhiều năm. Hy vọng sẽ gi p ch được phần n o cho bạn đọc, v nếu được bạn đọc đ n nhận, ch ng ta sẽ c "Trong ph ng chờ" những phần kế tiếp.

PGS. BS WYNN HUYNH TRAN

Los Angeles, Hoa Kỳ

Product Details ISBN: 9781088116784
ISBN-10: 1088116787
Publisher: United Buddhist Publisher
Publication Date: April 4th, 2023
Pages: 222
Language: Vietnamese